Politika kvality

Nachádzate sa tu

  1. Zabezpečenie ekonomickej stability, personálneho a materiálno - technického zázemia a ekonomického zdravia spoločnosti je základným predpokladom pre úspešné realizovaniu cieľov spoločnosti
  2. Využívanie vzájomne výhodnej spolupráce s našimi starostlivo vyberanými a pravidelne preverovanými partnermi na zabezpečenie vysokej kvality našich dodávok
  3. Neustále zlepšovanie procesných postupov, modelov a detailné monitorovanie vnútorného chodu firmy s dôrazom na ekonomický controlling.
  4. Stály rozvoj vnútorného prostredia firmy, naplnenie ergonomických parametrov pre výkon práce s dôrazom na firemnú kultúru.
  5. Snaha o minimálny počet nezhôd v systéme, predchádzania reklamáciám a v prípade ich vzniku urýchlené vybavenie.
  6. Rozvoj vedomostí, zručností, motivácie a spokojnosti našich pracovníkov, ktorý je jedným zo základných parametrov úspešnosti našej spoločnosti